Untitled Document
::
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สถานีอนามัยในสังกัด
โครงสร้างการบริหารงาน
ลำดับผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 4 คน
รพ.สต.แสลงโทน
รพ.สต.สี่เหลี่ยม
รพ.สต.โคกรัง
รพ.สต.บ้านไทร
รพ.สต.ตะลุงเก่า
รพ.สต.หนองบอน
รพ.สต.โคกประเดียก
รพ.สต.พินทอง ต.ไพศาล
รพ.สต.ละลมพนู ต.ไพศาล
รพ.สต.โคกมะขาม
รพ.สต.ตะโกตาพิ
รพ.สต.โคกสัมพันธ์
รพ.สต.โคกย่าง
รพ.สต.จรเข้มาก ต.จรเข้มาก
รพ.สต.โคกเมือง ต.จรเข้มาก
รพ.สต.เขาคอก ต.เขาคอก
รพ.สต.โนนสว่าง ต.เขาคอก
รพ.สต.โคกสะอาด
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0804 ] งบลงทุน ปี 2560  [ 92 ] มังกร [2015-11-05]
[ 0803 ] การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปีงบประมาณ 2558  [ 106 ] admin [2015-09-07]
[ 0802 ] ขอให้ ผอ.รพ.ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ปี 2558  [ 120 ] admin [2015-09-07]
[ 0799 ] Logo ประกอบทำสติกเกอร์หมอครอบครัว ประโคนชัย  [ 200 ] adin [2015-07-03]
[ 0795 ] การประเมินหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี (สุขภาพแข็งแรง)  [ 228 ] admin [2015-05-30]
[ 0791 ] รายละเอียดงาน วัน อสม.แห่งชาติ ๒๐ มีนาคม ๕๘  [ 388 ] มังกร [2015-03-17]
[ 0790 ] รายละเอียดเอกสารประกอบการให้คะแนนประเมิน รพ.สต.58_1  [ 422 ] มังกร [2015-03-17]
[ 0785 ] แบบฟอร์มรายงาน  [ 484 ] ยุรนันท์ [2015-01-22]
[ 0782 ] แบบฟอร์มประเมินงานแพทย์แผนไทย  [ 608 ] ยุรนันท์ [2014-12-25]
[ 0781 ] ธรรมนูญ หมู่บ้าน ๙๙ ข้อ  [ 596 ] มังกร [2014-12-09]
[ 0780 ] รายงาน  [ 432 ] ยุรนันท์ [2014-12-08]
[ 0779 ] แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง 57  [ 482 ] adm [2014-12-02]
[ 0777 ] นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 2558  [ 952 ] admin [2014-11-06]
[ 0776 ] ตัวอย่าง ไฟล์นำเสนอ อสม.ดีเด่น (ขอนแก่น) 57  [ 298 ] admin [2014-11-04]
[ 0774 ] แบบประเมินลูกจ้างในสังกัด ครับ  [ 543 ] มังกร [2014-10-10]
[ 0773 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  [ 458 ] ยุรนันท์ [2014-10-03]
[ 0766 ] File ข้อมูลประเมินศักยภาพ อสม. 57  [ 578 ] มังกร [2014-07-22]
[ 0761 ] ฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม  [ 690 ] มนัสกิตติ์ [2014-05-08]
[ 0759 ] ประชาสัมพันธ์ เรียกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [ 716 ] มังกร [2014-04-28]
[ 0758 ] ประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 2557 ใหม่  [ 154 ] มนัสกิตติ์ [2014-03-18]
[ 0757 ] ประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 2557 ใหม่  [ 802 ] มนัสกิตติ์ [2014-03-18]
[ 0752 ] แจ้งความประสงค์ขอย้ายภายใน จังหวัด  [ 352 ] admin [2014-02-26]
[ 0750 ] เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สสอ.ประโคนชัย ร่วมลงชื่อปฏิรูปประเทศไทย  [ 800 ] admin [2014-02-25]
[ 0749 ] มาตรฐาน SRRTและDHF (1) ใหม่  [ 192 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0746 ] ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการเลือกตั้งทั่วไป 2557  [ 694 ] สิรีย์ [2014-02-21]
[ 0745 ] มาตรฐาน ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง (2)  [ 633 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0744 ] มาตรฐานเมืองน่าอยู่ ( 4 )  [ 558 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0743 ] มาตรฐาน ระบาด / EPI / TB (3)  [ 600 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0736 ] การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557  [ 128 ] สิรีย์ [2014-01-31]
[ 0735 ] แบบประเมินงาน NCD ปีงบประมาณ 2557  [ 546 ] นิกร [2014-01-20]
[ 0734 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม รับสมัครเข้าศึกษาต่างๆ  [ 456 ] สิรีย์ [2014-01-14]
[ 0732 ] การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557  [ 616 ] สิรีย์ [2014-01-06]
[ 0731 ] ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  [ 468 ] สิรีย์ [2014-01-06]
[ 0729 ] ใบสมัครประกวดอาหารพื้นบ้าน  [ 688 ] มังกร [2013-12-23]
[ 0728 ] ขอให้เร่งดำเนินการ แสดงความจำนง ในโครงการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย  [ 596 ] ยุรนันท์ [2013-12-19]
[ 0727 ] แบบฟอร์มงบลงทุนค่าเสื่อม ปี 2557  [ 272 ] มังกร [2013-12-16]
[ 0726 ] ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกคน เข้าร่วมประชุม  [ 556 ] มังกร [2013-12-15]
[ 0722 ] เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  [ 688 ] ยุรนันท์ [2013-12-06]
[ 0720 ] คำสั่งมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 22920_22921  [ 246 ] มังกร [2013-11-15]
[ 0717 ] รายละเอียดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๒๕๕๗  [ 669 ] มังกร [2013-11-02]
[ 0716 ] ขอเชิญร่วมสมัครนิตยสาร to be number one  [ 854 ] ยุรนันท์ [2013-10-31]
[ 0714 ] คำสั่งเวรเดือนตุลาคม ๒๕๕๖  [ 614 ] ยุรนันท์ [2013-10-31]
[ 0712 ] การออกคำสั่งและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ ๒ใ๒๕๕๖  [ 344 ] มังกร [2013-10-07]
[ 0711 ] สรุปรายงานการประชุม ๙.๕๖  [ 502 ] มังกร [2013-10-03]
[ 0710 ] สรุปรายงานการประชุม ๑๐.๕๖  [ 636 ] มังกร [2013-10-03]
[ 0706 ] สงเวรยาม หน้าที่ 1   [ 783 ] ยุรนันท์ [2013-10-03]
[ 0705 ] แบบฟอร์มรายงานตามตัวชี้วัด  [ 684 ] ยุรนันท์ [2013-10-03]
[ 0704 ] สถานการณ์ไข้เลือดออก 2 ต.ค.2556 อ.ประโคนชัย  [ 716 ] มนัสกิตติ์ [2013-10-02]
[ 0703 ] ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 2 ต.ค.2556  [ 592 ] มนัสกิตติ์ [2013-10-02]
[ 0701 ] ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก  [ 822 ] มนัสกิตติ์ [2013-10-02]
[ 0699 ] ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  [ 536 ] admin [2013-10-01]
[ 0698 ] ขออนุญาต ประชุม บุหรี่ 4 ตุลาคม 56 โรงแรม เอกลดา นางรอง  [ 522 ] มังกร [2013-10-01]
[ 0697 ] หนังสือขอนุญาต ไปประชุมวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 18 บุรีรัมย์   [ 528 ] admin [2013-10-01]
[ 0696 ] คำสั่งเวรนะครับ  [ 458 ] ยุรนันท์ [2013-10-01]
[ 0695 ] ผลการประเมิมนการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ Final  [ 584 ] ยุรนันท์ [2013-09-24]
[ 0694 ] รายชื่อ และสถานการณ์ DHF / 20 ก.ย.2556  [ 561 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-20]
[ 0693 ] แก้ไขงานควบคุมโรคครั้งที่ 1  [ 520 ] ยุรนันท์ [2013-09-19]
[ 0692 ] ส่งเสริม ครั้งที่ แก้ไขครั้งที่ ๑  [ 536 ] ยุรนันท์ [2013-09-19]
[ 0691 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  [ 574 ] ยุรนันท์ [2013-09-18]
[ 0690 ] สรุปรายงานการประชุม ๘.๕๖  [ 582 ] มังกร [2013-09-18]
[ 0689 ] รายงาน ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปี ๒๕๕๖.  [ 624 ] มังกร [2013-09-18]
[ 0688 ] รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ ร่วมกิจกรรมงาน คบส.  [ 588 ] มังกร [2013-09-18]
[ 0687 ] คะแนนประเมินกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อใหม่ ครั้ง ๒/๒๕๕๖ Filnal  [ 758 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-17]
[ 0685 ] คะแนนกลุ่มงานประกันสุขภาพ   [ 616 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-12]
[ 0684 ] เกณฑ์สรุปแนวทางมาตรฐานการบันทึกข้อมูล ICD-10-TM  [ 608 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-06]
[ 0683 ] การสำรวจค่า HI CI รายเดือน ของ สสอ.ประโคนชัย  [ 942 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-05]
[ 0681 ] ขอเชิญประชุมประจำเดือน  [ 679 ] ยุรนันท์ [2013-09-03]
[ 0680 ] แจ้งอบรม ICD-10 และ Case conference อีกครั้งครับท่่าน  [ 610 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-22]
[ 0677 ] File SPSS Leptospirosis  [ 502 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-21]
[ 0674 ] ขอให้ รพ,สต. ทุกแห่ง รายงานผลกการปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนไทย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  [ 564 ] ยุรนันท์ [2013-08-16]
[ 0673 ] ข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก จาก สสจ.บุรีรัมย์   [ 824 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-14]
[ 0672 ] สสจ.บุรีรัมย์ ขอเชิญประกวดผลงานรายงานสอบสวนโรค และประกวดภาพถ่าย SRRT  [ 244 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-13]
[ 0671 ] ขอเชิญประชุมกรณีพิเศษ  [ 595 ] มังกร [2013-08-10]
[ 0670 ] รายละเอียดการนิเทศน์งาน มนัสกิตติ์  [ 610 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-09]
[ 0669 ] ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 สสจ.บร  [ 670 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-09]
[ 0666 ] แบบทดสอบความรู้ อสม.เรื่อง Leptospirosis  [ 761 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-07]
[ 0665 ] แบบประเมินมาตรฐาน ระบาดวิทยา   [ 575 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-07]
[ 0664 ] แบบประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง2556  [ 542 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-07]
[ 0663 ] File SPSS กองทุนตำบล  [ 658 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-01]
[ 0662 ] แบบสำรวจความพึงพอใจกองทุนตำบล 56 และ File spss  [ 891 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-01]
[ 0661 ] สรุปรายงานการประชุม ๗.๕๖  [ 481 ] admin [2013-08-01]
[ 0660 ] สสจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง  [ 491 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-30]
[ 0659 ] ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ประสานงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 244 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-30]
[ 0658 ] รายชื่อผู้เข้าอบรมการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย  [ 483 ] มน [2013-07-30]
[ 0657 ] รายชื่อผู้เข้าอบรมนวัตกรรมกองทุน วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  [ 423 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-30]
[ 0656 ] ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  [ 410 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-29]
[ 0654 ] เร่งรัดบันทึกข้อมูล GIS  [ 426 ] admin [2013-07-24]
[ 0653 ] กำหนดการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒.๕๖  [ 501 ] admin [2013-07-20]
[ 0652 ] ขอสนับสนุนสื่อ การป้องกันเด็กจมน้ำ  [ 654 ] ภัคจิรา [2013-07-19]
[ 0651 ] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการแขนขาดขาขาด  [ 606 ] ภัคจิรา [2013-07-19]
[ 0650 ] แจ้งผลการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  [ 815 ] ภัคจิรา [2013-07-19]
[ 0649 ] แบบประเมินศูนย์เด็กเล็ก ปี 2556  [ 636 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0648 ] แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปี 2556  [ 505 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0647 ] การเก็บข้อมูลภาวะสุขภาวะสุขภาพและการบันทึกข้อมูลลงใน Hos XP งานส่งเสริมสุขภาพ  [ 621 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0646 ] ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงาน ICหรืองานอนามัยแม่และเด็ก  [ 608 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0645 ] ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุกรพ.สต.  [ 664 ] ภัคจิรา [2013-07-16]
[ 0644 ] สถานการณ์ไข้เลือดออก อำภอประโคนชัย ครับ  [ 696 ] มังกร [2013-07-10]
[ 0643 ] ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่ ประชุมเรื่องการขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่  [ 621 ] สยาด [2013-07-08]
[ 0642 ] หนังสือขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่ ประชุมเรื่องการควบคุมการป้องกันการค้ามนุษย์  [ 932 ] สยาด [2013-07-08]
[ 0641 ] ขออนุญาตไปราชการ ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจังหวัดบุรีรัมย์  [ 734 ] สยาด [2013-07-08]
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
หน้าที่ 1 2 3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประโคนชัย ตำบลเดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อเรา โทรศัพท์ : 044-670710 E-mail: contact@ssopkc.com