Untitled Document
" วัฒนธรรมเลิศล้ำ เมืองต่ำปราสาทหิน ถิ่นข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมรสดี ร้อยพันปักษี คนมีน้ำใจงาม " ::
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สถานีอนามัยในสังกัด
โครงสร้างการบริหารงาน
ลำดับผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 5 คน
รพ.สต.แสลงโทน
รพ.สต.สี่เหลี่ยม
รพ.สต.โคกรัง
รพ.สต.บ้านไทร
รพ.สต.ตะลุงเก่า
รพ.สต.หนองบอน
รพ.สต.โคกประเดียก
รพ.สต.พินทอง ต.ไพศาล
รพ.สต.ละลมพนู ต.ไพศาล
รพ.สต.โคกมะขาม
รพ.สต.ตะโกตาพิ
รพ.สต.โคกสัมพันธ์
รพ.สต.โคกย่าง
รพ.สต.จรเข้มาก ต.จรเข้มาก
รพ.สต.โคกเมือง ต.จรเข้มาก
รพ.สต.เขาคอก ต.เขาคอก
รพ.สต.โนนสว่าง ต.เขาคอก
รพ.สต.โคกสะอาด
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 0758 ] ประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 2557 ใหม่  [ 102 ] มนัสกิตติ์ [2014-03-18]
[ 0757 ] ประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 2557 ใหม่  [ 94 ] มนัสกิตติ์ [2014-03-18]
[ 0752 ] แจ้งความประสงค์ขอย้ายภายใน จังหวัด  [ 166 ] admin [2014-02-26]
[ 0751 ] เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สสอ.ประโคนชัย ร่วมลงชื่อปฏิรูปประเทศไทย  [ 168 ] admin [2014-02-25]
[ 0750 ] เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สสอ.ประโคนชัย ร่วมลงชื่อปฏิรูปประเทศไทย  [ 148 ] admin [2014-02-25]
[ 0749 ] มาตรฐาน SRRTและDHF (1) ใหม่  [ 196 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0746 ] ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำหรับการเลือกตั้งทั่วไป 2557  [ 202 ] สิรีย์ [2014-02-21]
[ 0745 ] มาตรฐาน ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง (2)  [ 210 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0744 ] มาตรฐานเมืองน่าอยู่ ( 4 )  [ 212 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0743 ] มาตรฐาน ระบาด / EPI / TB (3)  [ 234 ] มนัสกิตติ์ [2014-02-21]
[ 0736 ] การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557  [ 308 ] สิรีย์ [2014-01-31]
[ 0735 ] แบบประเมินงาน NCD ปีงบประมาณ 2557  [ 284 ] นิกร [2014-01-20]
[ 0734 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม รับสมัครเข้าศึกษาต่างๆ  [ 258 ] สิรีย์ [2014-01-14]
[ 0732 ] การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557  [ 318 ] สิรีย์ [2014-01-06]
[ 0731 ] ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  [ 238 ] สิรีย์ [2014-01-06]
[ 0729 ] ใบสมัครประกวดอาหารพื้นบ้าน  [ 320 ] มังกร [2013-12-23]
[ 0728 ] ขอให้เร่งดำเนินการ แสดงความจำนง ในโครงการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย  [ 296 ] ยุรนันท์ [2013-12-19]
[ 0727 ] แบบฟอร์มงบลงทุนค่าเสื่อม ปี 2557  [ 438 ] มังกร [2013-12-16]
[ 0726 ] ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกคน เข้าร่วมประชุม  [ 292 ] มังกร [2013-12-15]
[ 0722 ] เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  [ 386 ] ยุรนันท์ [2013-12-06]
[ 0720 ] คำสั่งมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 22920_22921  [ 380 ] มังกร [2013-11-15]
[ 0717 ] รายละเอียดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๒๕๕๗  [ 395 ] มังกร [2013-11-02]
[ 0716 ] ขอเชิญร่วมสมัครนิตยสาร to be number one  [ 384 ] ยุรนันท์ [2013-10-31]
[ 0714 ] คำสั่งเวรเดือนตุลาคม ๒๕๕๖  [ 326 ] ยุรนันท์ [2013-10-31]
[ 0712 ] การออกคำสั่งและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ ๒ใ๒๕๕๖  [ 624 ] มังกร [2013-10-07]
[ 0711 ] สรุปรายงานการประชุม ๙.๕๖  [ 302 ] มังกร [2013-10-03]
[ 0710 ] สรุปรายงานการประชุม ๑๐.๕๖  [ 370 ] มังกร [2013-10-03]
[ 0706 ] สงเวรยาม หน้าที่ 1   [ 471 ] ยุรนันท์ [2013-10-03]
[ 0705 ] แบบฟอร์มรายงานตามตัวชี้วัด  [ 404 ] ยุรนันท์ [2013-10-03]
[ 0704 ] สถานการณ์ไข้เลือดออก 2 ต.ค.2556 อ.ประโคนชัย  [ 350 ] มนัสกิตติ์ [2013-10-02]
[ 0703 ] ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 2 ต.ค.2556  [ 282 ] มนัสกิตติ์ [2013-10-02]
[ 0701 ] ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก  [ 472 ] มนัสกิตติ์ [2013-10-02]
[ 0699 ] ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  [ 300 ] admin [2013-10-01]
[ 0698 ] ขออนุญาต ประชุม บุหรี่ 4 ตุลาคม 56 โรงแรม เอกลดา นางรอง  [ 236 ] มังกร [2013-10-01]
[ 0697 ] หนังสือขอนุญาต ไปประชุมวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 18 บุรีรัมย์   [ 254 ] admin [2013-10-01]
[ 0696 ] คำสั่งเวรนะครับ  [ 212 ] ยุรนันท์ [2013-10-01]
[ 0695 ] ผลการประเมิมนการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ Final  [ 290 ] ยุรนันท์ [2013-09-24]
[ 0694 ] รายชื่อ และสถานการณ์ DHF / 20 ก.ย.2556  [ 339 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-20]
[ 0693 ] แก้ไขงานควบคุมโรคครั้งที่ 1  [ 262 ] ยุรนันท์ [2013-09-19]
[ 0692 ] ส่งเสริม ครั้งที่ แก้ไขครั้งที่ ๑  [ 284 ] ยุรนันท์ [2013-09-19]
[ 0691 ] ผลการประเมินการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  [ 334 ] ยุรนันท์ [2013-09-18]
[ 0690 ] สรุปรายงานการประชุม ๘.๕๖  [ 304 ] มังกร [2013-09-18]
[ 0689 ] รายงาน ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปี ๒๕๕๖.  [ 346 ] มังกร [2013-09-18]
[ 0688 ] รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และ ร่วมกิจกรรมงาน คบส.  [ 344 ] มังกร [2013-09-18]
[ 0687 ] คะแนนประเมินกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อใหม่ ครั้ง ๒/๒๕๕๖ Filnal  [ 432 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-17]
[ 0685 ] คะแนนกลุ่มงานประกันสุขภาพ   [ 338 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-12]
[ 0684 ] เกณฑ์สรุปแนวทางมาตรฐานการบันทึกข้อมูล ICD-10-TM  [ 322 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-06]
[ 0683 ] การสำรวจค่า HI CI รายเดือน ของ สสอ.ประโคนชัย  [ 332 ] มนัสกิตติ์ [2013-09-05]
[ 0681 ] ขอเชิญประชุมประจำเดือน  [ 391 ] ยุรนันท์ [2013-09-03]
[ 0680 ] แจ้งอบรม ICD-10 และ Case conference อีกครั้งครับท่่าน  [ 378 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-22]
[ 0677 ] File SPSS Leptospirosis  [ 318 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-21]
[ 0674 ] ขอให้ รพ,สต. ทุกแห่ง รายงานผลกการปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนไทย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  [ 314 ] ยุรนันท์ [2013-08-16]
[ 0673 ] ข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก จาก สสจ.บุรีรัมย์   [ 432 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-14]
[ 0672 ] สสจ.บุรีรัมย์ ขอเชิญประกวดผลงานรายงานสอบสวนโรค และประกวดภาพถ่าย SRRT  [ 458 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-13]
[ 0671 ] ขอเชิญประชุมกรณีพิเศษ  [ 373 ] มังกร [2013-08-10]
[ 0670 ] รายละเอียดการนิเทศน์งาน มนัสกิตติ์  [ 388 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-09]
[ 0669 ] ความทันเวลาในการส่งรายงาน 506 สสจ.บร  [ 402 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-09]
[ 0666 ] แบบทดสอบความรู้ อสม.เรื่อง Leptospirosis  [ 437 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-07]
[ 0665 ] แบบประเมินมาตรฐาน ระบาดวิทยา   [ 345 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-07]
[ 0664 ] แบบประเมินตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง2556  [ 330 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-07]
[ 0663 ] File SPSS กองทุนตำบล  [ 414 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-01]
[ 0662 ] แบบสำรวจความพึงพอใจกองทุนตำบล 56 และ File spss  [ 449 ] มนัสกิตติ์ [2013-08-01]
[ 0661 ] สรุปรายงานการประชุม ๗.๕๖  [ 259 ] admin [2013-08-01]
[ 0660 ] สสจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง  [ 522 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-30]
[ 0659 ] ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ประสานงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 552 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-30]
[ 0658 ] รายชื่อผู้เข้าอบรมการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย  [ 229 ] มน [2013-07-30]
[ 0657 ] รายชื่อผู้เข้าอบรมนวัตกรรมกองทุน วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  [ 221 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-30]
[ 0656 ] ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  [ 228 ] มนัสกิตติ์ [2013-07-29]
[ 0654 ] เร่งรัดบันทึกข้อมูล GIS  [ 584 ] admin [2013-07-24]
[ 0653 ] กำหนดการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒.๕๖  [ 261 ] admin [2013-07-20]
[ 0652 ] ขอสนับสนุนสื่อ การป้องกันเด็กจมน้ำ  [ 328 ] ภัคจิรา [2013-07-19]
[ 0651 ] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการแขนขาดขาขาด  [ 336 ] ภัคจิรา [2013-07-19]
[ 0650 ] แจ้งผลการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  [ 413 ] ภัคจิรา [2013-07-19]
[ 0649 ] แบบประเมินศูนย์เด็กเล็ก ปี 2556  [ 402 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0648 ] แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปี 2556  [ 806 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0647 ] การเก็บข้อมูลภาวะสุขภาวะสุขภาพและการบันทึกข้อมูลลงใน Hos XP งานส่งเสริมสุขภาพ  [ 327 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0646 ] ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงาน ICหรืองานอนามัยแม่และเด็ก  [ 336 ] ภัคจิรา [2013-07-17]
[ 0645 ] ขอเชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุกรพ.สต.  [ 374 ] ภัคจิรา [2013-07-16]
[ 0644 ] สถานการณ์ไข้เลือดออก อำภอประโคนชัย ครับ  [ 396 ] มังกร [2013-07-10]
[ 0643 ] ขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่ ประชุมเรื่องการขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่  [ 343 ] สยาด [2013-07-08]
[ 0642 ] หนังสือขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่ ประชุมเรื่องการควบคุมการป้องกันการค้ามนุษย์  [ 452 ] สยาด [2013-07-08]
[ 0641 ] ขออนุญาตไปราชการ ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจังหวัดบุรีรัมย์  [ 348 ] สยาด [2013-07-08]
[ 0640 ] ไข้เลือดออก ระบาด วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๕๖ ครับผม  [ 319 ] มังกร [2013-07-01]
[ 0639 ] ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  [ 277 ] มังกร [2013-07-01]
[ 0637 ] ไข้เลือดออก ระบาด วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๕๖ ครับ  [ 314 ] มังกร [2013-06-27]
[ 0636 ] ด่วนที่สุด ให้รพ.สต.ทุกแห่งโหลด Excell ตรวจจอประสาทตา  [ 375 ] ภัคจิรา [2013-06-27]
[ 0635 ] แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  [ 363 ] ยุรนันท์ [2013-06-25]
[ 0634 ] โครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ EQ เด็กวัย ๐-๕ ปี   [ 436 ] ภัคจิรา [2013-06-24]
[ 0633 ] รายละเอียดกำหนดการประชุมชมรมสาธารณสุข ภาคอิสาน  [ 280 ] admin [2013-06-23]
[ 0631 ] ขอแจ้งเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานNCDคุณภาพ จ.บุรีรัมย์  [ 743 ] ภัคจิรา [2013-06-20]
[ 0630 ] คำสั่งเวรเดือนมิถุนายน 2556  [ 324 ] ยุรนันท์ [2013-06-20]
[ 0629 ] แจ้งกำหนดการส่งผู้ป่วยทำ Ultrasound ที่ รพ.ประโคนชัย  [ 459 ] มนัสกิตติ์ [2013-06-19]
[ 0628 ] หนังสือขอนุญาต ไปประชุมวิชาการสาธารณสุข เขต 9   [ 308 ] มังกร [2013-06-19]
[ 0627 ] ขอเชิญลงทะเบียนประชุมวิชาการสาธารณสุข ภาคอิสาน  [ 600 ] admin [2013-06-19]
[ 0626 ] ขอให้ทุกแห่งกรองข้อมูล ระบบรายงานการการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่าย   [ 303 ] ยุรนันท์ [2013-06-17]
[ 0625 ] การอบรมพัฒนาทักษะครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  [ 663 ] ภัคจิรา [2013-06-14]
[ 0624 ] ขอเชิญประชุม  [ 278 ] ยุรนันท์ [2013-06-13]
[ 0623 ] ขอส่งสำเนาประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพ(ต่อ)  [ 282 ] ภัคจิรา [2013-06-13]
[ 0622 ] ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรค่ายยาเสพติด รุ่นที่ ๒  [ 540 ] ยุรนันท์ [2013-06-13]
[ 0621 ] ขอส่งสำเนาประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพ  [ 329 ] ภัคจิรา [2013-06-13]
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
หน้าที่ 1 2 3 4
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประโคนชัย ตำบลเดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อเรา โทรศัพท์ : 044-670710 E-mail: contact@ssopkc.com